Aktualności

Zbliżające się terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach zatrudniających pracowników oraz osoby na umowach cywilno-prawnych do 250 osób.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, ustawę o PPK stosuje się do podmiotów zatrudniających co najmniej: 250 osób – od dnia 1 lipca 2019 r. ( wg. stanu liczonego na 31 grudnia 2018 r. ) 50 osób – od dnia 1 stycznia 2019 r. (wg. stanu liczonego na 30 czerwca...

Biała lista podatników VAT

W ramach kontynuacji  działań uszczelniających system podatkowy Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie od 1 września bieżącego roku aktywnego wykazu przedsiębiorców krajowych zwanego białą listą podatników (BLP). W odróżnieniu od dostępnej obecnie na...

Nowy JPK

Nowy JPK

W 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK. Podstawowym atutem nowej struktury będzie to, że umożliwi przedsiębiorcom jednoczesne spełnienie obowiązku przekazania ewidencji VAT oraz deklaracji VAT. Obecnie przedsiębiorcy muszą...

Skontaktuj się z nami

booq sp. z o.o.

Nowoczesne biuro rachunkowo-doradcze

 

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań,

Bazar Poznański

e-mail: biuro@booq.com.pl

tel.(fax): 61 623 32 62

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000647105 | NIP 7831750380 | REGON 365911517