Podstawowym systemem dostarczającym informacji o wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość. Jest ona niczym innym jak uniwersalnym językiem biznesu.

Nie tylko uniwersalność, ale i elastyczność całego systemu rachunkowości decyduje o przydatności dostarczanej przez nią informacji. Równie ważne jest odpowiednie zorganizowanie przebiegu procesów oraz zasobów zaangażowanych w działanie działów finansowo-księgowych.

Rozwój technologiczny oraz cyfryzacja procesów biznesowych stawiają przed systemem rachunkowości nowe wyzwania. J. Janowski (2019, s. 9) słusznie zauważa, że od kilku dekad mówi się o nowej, tym razem już globalnej cywilizacji osadzonej na technikach automatyzowanego przetwarzania informacji. Zadaniem K. Schwab (2018, s. 17) natomiast jesteśmy świadkami ogromnych zmian we wszystkich branżach; wyłaniają się nowe modele biznesowe, pojawiają się przełomowe zakłócenia w istniejącym porządku, które rewolucjonizują systemy produkcji, konsumpcji, transportu i dostaw. Na froncie społecznym zachodzi zmiana paradygmatu określającego, jak pracujemy i komunikujemy się, a także jak się wyrażamy, jak przekazujemy informacje i jakich szukamy rozrywek. Przekształceniom ulegają zarówno rządy i instytucje, jak i systemy edukacji, opieki zdrowotnej, transportu oraz wiele innych. Nowe sposoby posługiwania się technologią wpływają na nasze zachowania oraz na systemy produkcji i konsumpcji, stwarzają także możliwości wspierania, regeneracji i ochrony środowiska naturalnego, zamiast tworzenia ukrytych kosztów w formie efektów zewnętrznych.

Nie ulega wątpliwości, iż kolejna już czwarta rewolucja technologiczna zmienia podejście nie tylko do przetwarzania dóbr, ale również do sposobu obróbki oraz przekazu informacji. Pojawi się wyższy wymiar komunikacji pozwalający na połączenie świata rzeczywistego z cyfrowym w wymiarze globalnym. System rachunkowości, którego nadrzędnym celem jest dostarczanie informacji będzie zmuszony przejść diametralną transformację, aby sprostać potrzebom cyfrowego biznesu.

Stopień organizacji systemu rachunkowości wielu polskich firm nadal odzwierciedla ograniczony potencjał organizacyjny i finansowy występujący na początku ich działalności i nie ewaluuje pomimo dynamicznego rozwoju. Do niedawna „księgowość” kojarzono wyłącznie z działem księgowym, w którym odbywa się obróbka (księgowanie) dokumentów źródłowych. Dzisiaj pojęcie samego dokumentu źródłowego nabrało w dobie cyfryzacji innego znaczenia. Nie przyjmuje on już klasycznej postaci papierowego dokumentu księgowego posiadającego niezbędne cechy określone ustawą o rachunkowości. Jest zbiorem kodów cyfrowych przechodzących przez kolejne etapy obróbki cyfrowej, aby ostatecznie znaleźć odzwierciedlenie liczbowe w systemie finansowo-księgowym. Sam sposób księgowania polega na przypisaniu odpowiednich „kodów” pozwalających z jednej strony na umiejscowienie kwot na kontach księgowych oraz z drugiej strony wielowymiarową analizę zarządczą.

Podejmowane są działania na szczeblu ministerstwa przedsiębiorczości i technologii  w celu konwersji polskiego przemysłu do poziomu określanego jako Przemysł 4.0. Ustawodawca zamierza wspierać ich transformację cyfrową w obszarach: procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji między maszynami oraz komunikacji między człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Oczywistym jest, że bez zmian w zakresie organizacji systemu rachunkowości przedsiębiorstwa nie będą w stanie sprostać transformacji w dobie czwartej rewolucji technologicznej.