Zbliżające się terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach zatrudniających pracowników oraz osoby na umowach cywilno-prawnych do 250 osób.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, ustawę o PPK stosuje się do podmiotów zatrudniających co najmniej: 250 osób – od dnia 1 lipca 2019 r. ( wg. stanu liczonego na 31 grudnia 2018 r. ) 50 osób – od dnia 1 stycznia 2019 r. (wg. stanu liczonego na 30 czerwca 2019 r.) 20...

Biała lista podatników VAT

W ramach kontynuacji  działań uszczelniających system podatkowy Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie od 1 września bieżącego roku aktywnego wykazu przedsiębiorców krajowych zwanego białą listą podatników (BLP). W odróżnieniu od dostępnej obecnie na stronie MF...