O nas

Rozumiemy istotę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych, w których tradycja zaczyna łączyć się z innowacyjnością. Jesteśmy przekonani, że aby osiągnąć sukces należy scalać indywidualną wartość każdej firmy, pasję twórczą właścicieli oraz rodzinną kulturę z potrzebami dynamicznie rozwijającego się rynku.

Żaneta Jujeczka-Sroka

Żaneta Jujeczka-Sroka

Prezes Zarządu

Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskała na specjalności Rachunkowość i Skarbowość.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania skonsolidowanymi działami księgowymi w krajowych i międzynarodowych grupach firm rodzinnych. Zdobyła również szerokie doświadczenie w realizacji procesów optymalizacyjnych w zakresie organizacji rachunkowości oraz wsparcia wdrożenia systemów IT.

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Wiceprezes Zarządu

Doktor habilitowany finansów. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu transakcji fuzj i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego.

Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Doradca podatkowy nr 12526.

Wiemy, że w miarę rozwoju rodzinnego majątku i biznesu coraz większe znaczenie dla właścicieli odgrywa właściwa i wiarygodna informacja finansowa oparta na sprawnym i nowoczesnym narzędziu informacyjnym jakim jest rachunkowość.

Podstawowe cele jakie przed sobą stawiamy to profesjonalne doradztwo, całościowa obsługa księgowa oraz wsparcie przy programowaniu procesów pozwalające nie tylko na sprawne i efektywne administrowanie, ale przede wszystkim pomnażanie majątku naszych Klientów.

Co nas wyróżnia

Długoletnie doświadczenie w biznesie, znajomość specyfiki działalności oraz potrzeb firm rodzinnych.

Elastyczne, nowoczesne i indywidualne podejście.

Wzorowa komunikacja, niezbędna informacja w odpowiedniej formie i czasie.

Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb, uwzględniając strukturę posiadanych aktywów oraz strategie dalszego rozwoju rodzinnego biznesu. Pamiętamy, że wpieranie firm rodzinnych to coś więcej niż klasyczne doradztwo biznesowe. Każda firma rodzinna jest inna i nie ma jednej recepty na jej problemy. A my jesteśmy gotowi te problemy dla naszych Klientów rozwiązać.

Oferta

Bieżące usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczenia i raportowanie podatkowe
 • Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo kadrowo-płacowe

Raportowanie właścicielskie

 • Opracowanie systemu raportowania zgodnego z potrzebami informacyjnymi Klienta
 • Przygotowanie bieżących raportów i sprawozdań

Doradztwo w zakresie rachunkowości

 • Rachunkowość w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach naprawczych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych
 • Projektowanie dedykowanych procesów księgowych i rozwiązań ewidencyjnych
 • Zarządzanie procesami w księgowości

Aktualności

CIT Estoński czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

CIT Estoński - informacje ogólne   28 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wyżej wymieniona ustawa została przekazana do Senatu, który nie przedstawił swego stanowiska co do...

Zmiany w przepisach prawa pracy

Początek roku tradycyjnie stanowi przyczynek do dokonania podsumowania najnowszych zmian w praktyce prawa pracy. Porównując rok 2019 do poprzednich, zauważyć można jednak mniejszą liczbę zmian prawa oraz aktywności działalności ustawodawcy w tym obszarze....

Nowoczesny system organizacji rachunkowości w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Podstawowym systemem dostarczającym informacji o wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość. Jest ona niczym innym jak uniwersalnym językiem biznesu.Nie tylko uniwersalność, ale i elastyczność całego systemu rachunkowości decyduje o...

Prawa autorskie twórcy – pracownika w aspekcie prawnym oraz podatkowym

Prawdopodobnie w najbliższym czasie kwestia tzw. utworów pracowniczych będzie nabierała znaczenia. Coraz więcej pracowników jest świadomych, że tworzone przez nich utwory mają dużą wartość komercyjną. Pracownik może więc żądać dodatkowego wynagrodzenia za utwory...

Ulgi na wydatki związane z działalnością badawczo – rozwojową oraz na prawa własności intelektualnej

Ulga B&R, czyli preferencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych związane z ponoszeniem wydatków na badania i rozwój obowiązuje od 2016 roku. Celem jej wprowadzenia miała być aktywacja działań podmiotów w obszarach związanych z rozwojem...

Zbliżające się terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach zatrudniających pracowników oraz osoby na umowach cywilno-prawnych do 250 osób.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, ustawę o PPK stosuje się do podmiotów zatrudniających co najmniej: 250 osób – od dnia 1 lipca 2019 r. ( wg. stanu liczonego na 31 grudnia 2018 r. ) 50 osób – od dnia 1 stycznia 2019 r. (wg. stanu liczonego na 30 czerwca...

Biała lista podatników VAT

W ramach kontynuacji  działań uszczelniających system podatkowy Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie od 1 września bieżącego roku aktywnego wykazu przedsiębiorców krajowych zwanego białą listą podatników (BLP). W odróżnieniu od dostępnej obecnie na...

Obowiązkowy split payment oraz likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia dla niektórych branż od 1 listopada 2019 roku

Od 1 listopada 2019 roku zgodnie z udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów informacjami część przedsiębiorców zobowiązana będzie stosować mechanizm podzielonej płatności. Dla kogo obowiązek? Dotyczyć będzie on tych, którzy działają w tzw....

Dotkliwe zmiany w podatku VAT w zakresie split payment

Split payment obecnie jest dobrowolny i polega na tym, że płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Już od 1 września...

Najważniejsze zmiany w prawie pracy 2018/2019

W niniejszym opracowaniu prezentujemy zmiany w prawie pracy 2018/2019 związane z następującymi obszarami: stawki - wskaźniki, umowy okresowe, wypłata wynagrodzenia, dane osobowe, dokumentacja pracownicza, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe. 1....

Skontaktuj się z nami

booq sp. z o.o.

Nowoczesne biuro rachunkowo-doradcze

 

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań,

Bazar Poznański

e-mail: biuro@booq.com.pl

tel.(fax): 61 623 32 62

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000647105 | NIP 7831750380 | REGON 365911517