Zgodnie z przepisami przejściowymi, ustawę o PPK stosuje się do podmiotów zatrudniających co najmniej:

  • 250 osób – od dnia 1 lipca 2019 r. ( wg. stanu liczonego na 31 grudnia 2018 r. )
  • 50 osób – od dnia 1 stycznia 2019 r. (wg. stanu liczonego na 30 czerwca 2019 r.)
  • 20 osób – od dnia 1 lipca 2020 r. (wg. stanu liczonego na 31 grudnia 2019 r.)
  • Pozostałe podmioty – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Stan zatrudnienia ustalany jest nie tylko z uwzględnieniem pracowników ale również zleceniobiorców, osób wykonujących pracę nakładczą, osób na zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej oraz członków rad nadzorczych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym.

Utworzenie PPK jest (z niewielkimi wyjątkami) obowiązkowe, a za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o PPK, nasz ustawodawca tradycyjnie wprowadził wysokie kary. Proces implementacji przepisów o PPK polega na przygotowaniu stosowanej dokumentacji, wyborze instytucji finansowej, negocjacjach z prawnikami, zmianie regulaminów lub aneksowaniu umów o pracę. W związku z powyższym, sugerujemy Państwu podjęcie stosownych działań w termiach pozwalających na zadośćuczynienie terminom ustawy.