W 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK. Podstawowym atutem nowej struktury będzie to, że umożliwi przedsiębiorcom jednoczesne spełnienie obowiązku przekazania ewidencji VAT oraz deklaracji VAT. Obecnie przedsiębiorcy muszą składać jedne i drugie ponieważ aktualny JPK_VAT nie zawiera informacji potrzebnych przedsiębiorcy do rozliczenia się z urzędem skarbowym.