Z odpowiedzi Piotra Walczaka, wiceministra finansów, na interpelację poselską nr 23527 wynika, że Ministerstwo Finansów planuje zmienić zasady rozliczania wydatków związanych z firmowymi samochodami, w tym użytkowanymi na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy.

Według planów MF wszystkie wydatki na samochód osobowy będą mogli odliczyć tylko   przedsiębiorcy, którzy prowadzą szczegółową ewidencję przejazdów. Pozostali rozliczą tylko 75 % poniesionych wydatków. Dla przypomnienia – obecnie przedsiębiorcy, którzy zaliczają samochód do środków trwałych, odliczają wszystkie wydatki na eksploatację. Ponadto MF planuje wprowadzić limit zaliczanych w koszty rat leasingowych do kwoty 150 tys. Na wprowadzeniu limitu stracą więc przedsiębiorcy, którzy biorą w leasing samochody luksusowe.