Opublikowany pod koniec lipca projekt ordynacji podatkowej przewiduje powołanie instytucji rzecznika podatników. Szczegółowy katalog jego uprawnień ma zawierać odrębna ustawa.

Rzecznik ma pełnić funkcję adwokata podatników wobec aparatu skarbowego, zbierać skargi, pytania, prośby o interwencję. Powinien także wskazywać, które przepisy i procedury należałoby zmienić, żeby je usprawnić.

Planuje się, że Rzecznik Praw Podatnika będzie miał 16 zastępców, urzędujących w każdym z województw, oraz kilkunastu przedstawicieli mobilnych, przemieszczających się po kraju.