Nowoczesne usługi
rachunkowo-doradcze

Innowacyjne i elastyczne rozwiązanie oraz indywidualne podejście

Bieżące doradztwo oraz usługi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR

 • Przygotowanie sprawozdań finansowych

 • Rozliczenia i raportowanie podatkowe

 • Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń

 • Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo kadrowo-płacowe

Funkcja biura księgowego uzyskała w dobie dynamicznie rozwijającego się otoczenia gospodarczego zupełnie inny wymiar. Powinno ono być nie tylko doradcą przedsiębiorcy w obszarze rachunkowości czy finansów, ale przede wszystkim partnerem biznesowym. Profesjonalne i skuteczne prowadzenie księgowości wymaga dziś wszechstronnej ale też indywidualnej wiedzy o przedsiębiorstwie.
Nowoczesne biuro rachunkowe to nie tylko usługowe prowadzenie ksiąg, obliczanie podatków i przygotowywanie obowiązkowych zestawień. W swojej działalności nie ogranicza się ono wyłącznie do zatrudniania specjalistów, ale przede w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb swoich klientów.

Więcej informacji:

Raportowanie właścicielskie

 • Bieżące raporty i sprawozdania dostosowane do potrzeb klienta

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest procesem niezwykle trudnym. Podjęcie odpowiedniej decyzji zależy oczywiście od wielu zmiennych, ale zawsze bazuje na danych. Jednak samo posiadanie informacji w dynamiczne rozwijającym się otoczeniu gospodarczym nie wystarczy. Niezwykle ważna jest forma, w jakiej zostaną one przedstawione.

Przygotowywane przez nas raporty bazują na rzetelnej informacji finansowej, której dostarcza przejrzysty system rachunkowości zaprojektowany z myślą o spersonalizowanych wymaganiach informacyjnych klienta.

Więcej informacji:

 

Doradztwo w zakresie rachunkowości

i działalności gospodarczej

 • Rachunkowość w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach naprawczych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych

 • Projektowanie dedykowanych procesów księgowych i rozwiązań ewidencyjnych

 • Zarządzanie procesami w księgowości

Rachunkowość jest podstawowym systemem informacyjnym, który z jednej strony ewidencjonuje efekty wszystkich zdarzeń gospodarczych a z drugiej dostarcza przetworzone dane niezbędne w procesie decyzyjnym zarządzania przedsiębiorstwem. O ich przydatności decyduje jakość organizacji rachunkowości w jednostce. Nie można oczekiwać iż dane „wypluwane” przez księgowość będą się charakteryzowały wysoką jakością informacyjną jeśli system ich ewidencji (alokacji) nie będzie działał w sposób uporządkowany. Nie jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji zarządczych na podstawie błędnych danych.

Każdy właściciel firmy wie że aby wyprodukować atrakcyjny wyrób gotowy musi odpowiednio zorganizować proces produkcji. W przypadku rachunkowości tym wyrobem gotowym jest informacja.

Zaburzenia w obszarze funkcjonowania rachunkowości mogą powodować poniższe zagrożenia:

 • możliwość zaistnienia nadużyć, których wykrycie jest bardzo trudne ze względu na nieszczelności w przebiegu procesów
 • brak możliwości oceny rentowności względnie kosztochłonności poszczególnych centrów kosztowych
 • trudności w określeniu rzeczywistego wyniku finansowego firmy
 • wysokie koszty pracy działów księgowych ze względu na nieefektywność funkcjonowania procesów oraz źle wdrożone lub przestarzałe oprogramowanie księgowe
 • trudności w skonstruowaniu wiarygodnych raportów zarządczych

Podczas realizacji usług łączymy podejście zasobowe oraz procesowe, a mianowicie analizujemy zasoby zaangażowane w funkcjonowanie działów księgowo-finansowych a następnie badamy efektywność procesów nie tylko w obszarze rachunkowości ale również na „styku” z pozostałymi działami przedsiębiorstwa.

Efektem przeprowadzonych prac ma być nie tylko wiarygodna informacja zarządcza ale również sprawnie działający system rachunkowości dający możliwość weryfikacji racjonalności gospodarowania głównymi zasobami firmy.

Więcej informacji:

Skontaktuj się z nami

booq sp. z o.o.

Nowoczesne biuro rachunkowo-doradcze

 

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań,

Bazar Poznański

e-mail: biuro@booq.com.pl

tel.(fax): 61 623 32 62

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000647105 | NIP 7831750380 | REGON 365911517