Nowoczesne rozwiązania
informatyczne

IT

Posiadamy nowoczesne serwery i własną infrastrukturę IT

Zapewniamy bezpieczeństwo zasobów informatycznych

Łączymy gotowe oprogramowanie  biura lub klienta z autorskimi rozwiązaniami zwiększającymi ergonomię pracy i przepływ informacji

Stosujemy rozwiązania do automatycznego odczytywania i digitalizacji dokumentów

Programujemy dostosowane do struktury organizacyjnej klienta ścieżki obiegu dokumentacji z wielostopniowym systemem akceptacji

Zapewniamy dostęp do dokumentów i informacji dzięki rozwiązaniom chmurowym on-the-go

W pełni optymalizujemy i automatyzujemy nasze procesy

GL

Stosujemy spersonalizowane plany kont oraz systemy ewidencji księgowej pozwalające na sporządzenie zaawansowanych raportów zarządczych

Dostosowujemy zasady opisu i akceptacji dokumentów źródłowych do potrzeb informacyjnych klienta

Projektujemy i wdrażamy modele elastycznego raportowania zarządczego

Nasze systemy finansowo – księgowe są elastyczne zapewniając pełną ergonomię pracy

HR

Digitalizujemy dokumenty kadrowo-płacowe

Stosujemy aplikacje online pozwalające na kompleksowe rozlicznie czasu pracy pracowników, urlopów i delegacji oraz pełen wgląd do danych kadrowo – płacowych podległych pracowników

Zapewniamy mobilny dostęp poprzez panel pracownika do jego danych kadrowo – płacowych oraz dokumentów

Zapewniamy pełną synchronizację aplikacji z systemem kadrowo -płacowym

Kluczowym elementem naszego działania jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań systemowych wspierających bieżącą działalność księgową oraz doradczą. Pracujemy na naszym oprogramowaniu, ale również na oprogramowaniu naszego Klienta.
Jesteśmy w stanie zintegrować nasze oprogramowanie COMARCH z innymi modułami a także przygotować rozwiązanie informatyczno-analityczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta