NOWOCZESNE USŁUGI RACHUNKOWO-DORADCZE

Rozumiemy podejście firm rodzinnych i wychodzimy im naprzeciw

O nas

Rozumiemy istotę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych, w których tradycja zaczyna łączyć się z innowacyjnością. Rozumiemy również, że aby osiągnąć sukces należy scalać indywidualną wartość każdej firmy, pasję twórczą właścicieli oraz rodzinną kulturę z potrzebami dynamicznie rozwijającego się rynku.

Wiemy, że w miarę rozwoju rodzinnego majątku i biznesu coraz większe znaczenie dla właścicieli odgrywa właściwa i wiarygodna informacja finansowa oparta na sprawnym i nowoczesnym narzędziu informacyjnym jakim jest rachunkowość.

Żaneta Jujeczka-Sroka

Żaneta Jujeczka-Sroka

Prezes Zarządu

zaneta.sroka@booq.com.pl
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Członek Zarządu

maciej.stradomski@booq.com.pl
Podstawowe cele jakie przed sobą stawiamy to profesjonalne doradztwo, całościowa obsługa księgowa oraz wsparcie przy programowaniu procesów pozwalające nie tylko na sprawne i efektywne administrowanie, ale przede wszystkim pomnażanie majątku naszych Klientów.

Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb, uwzględniając strukturę posiadanych aktywów oraz strategie dalszego rozwoju rodzinnego biznesu. Pamiętamy, że wpieranie firm rodzinnych to coś więcej niż klasyczne doradztwo biznesowe. Każda firma rodzinna jest inna i nie ma jednej recepty na jej problemy. A my jesteśmy gotowi te problemy dla naszych Klientów rozwiązać.

Co nas wyróżnia

Długoletnie doświadczenie w biznesie, znajomość specyfiki działalności oraz potrzeb firm rodzinnych.

Wzorowa komunikacja, niezbędna informacja w odpowiedniej formie i czasie.

Elastyczne, nowoczesne i indywidualne podejście.

Oferta

BIEŻĄCE USŁUGI KSIĘGOWE

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych
  • Rozliczenia i raportowanie podatkowe
  • Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń

RAPORTOWANIE WŁAŚCICIELSKIE

  • Opracowanie systemu raportowania zgodnego z potrzebami informacyjnymi Klienta
  • Przygotowanie bieżących raportów i sprawozdań

DORADZTWO W ZAKRESIE

RACHUNKOWOŚCI

  • Rachunkowość w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach naprawczych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych
  • Projektowanie dedykowanych procesów księgowych i rozwiązań ewidencyjnych
  • Zarządzanie procesami w księgowości

AKTUALNOŚCI

Planowane ograniczenia wydatków na firmowe samochody

Z odpowiedzi Piotra Walczaka, wiceministra finansów, na interpelację poselską nr 23527 wynika, że Ministerstwo Finansów planuje zmienić zasady rozliczania wydatków związanych z firmowymi samochodami, w tym użytkowanymi na podstawie umów leasingu, najmu i...

Nowy JPK

W 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK. Podstawowym atutem nowej struktury będzie to, że umożliwi przedsiębiorcom jednoczesne spełnienie obowiązku przekazania ewidencji VAT oraz deklaracji VAT. Obecnie przedsiębiorcy muszą...

Nowa instytucja – Rzecznik Praw Podatnika

Opublikowany pod koniec lipca projekt ordynacji podatkowej przewiduje powołanie instytucji rzecznika podatników. Szczegółowy katalog jego uprawnień ma zawierać odrębna ustawa. Rzecznik ma pełnić funkcję adwokata podatników wobec aparatu skarbowego, zbierać...

Przeniesienie majątku z firmy żony do firmy męża jest opodatkowane VAT

Tak uznał Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej ((interpretacja podatkowa nr 0115-KDIT1-2.4012.443.2018.1.AW). Zdaniem Dyrektora KIS czynność przeniesienia (darowania) koparko-ładowarki zakupionej przez żonę w ramach prowadzonej przez nią...

Zmiany w rozpatrywaniu wniosków o umorzenie składek ZUS

Od 1 sierpnia wnioski przedsiębiorców, którzy mają problemy ze spłatą zadłużenia z tytułu składek, będą rozpatrywane w centrach umorzeń (CUM). Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Tak jak dotychczas wnioski o umorzenie zadłużenia lub ponowne rozpatrzenie...

Księgi podatkowe można zniszczyć po 5 latach

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że podatnicy, którzy rozliczają straty nie muszą przechowywać dokumentów – ksiąg podatkowych przez 10 lat (Wyrok WSA w Warszawie z 25 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2982/17). Możliwość weryfikacji straty przez...

Sejm uchwalił przepisy o małym ZUS dla małych firm

Co się zmieni? Już od 1 stycznia 2019 r. najmniejsi polscy przedsiębiorcy zapłacą prawdopodobnie niższy ZUS. Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona 1232,16 zł. Istnieje wprawdzie...

Obowiązują już korzystne zmiany w rozliczaniu darowanego lub dziedziczonego majątku w kosztach firmy

19 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany z mocą wsteczną, tj. ze skutkiem od 1 stycznia 2018r.,które pozwalają na podatkowe rozliczanie poprzez odpisy amortyzacyjne darowanego lub dziedziczonego majątku. Jak było? Do końca 2017 r. środki trwałe i wartości...

Nowa danina – podatek solidarnościowy

Rząd chce wprowadzić kolejny podatek - tzw. daninę solidarnościową. 13 lipca 2018 r. opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego autorem jest Ministerstwo...

Kolejne – korzystne zmiany w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U....

Skontaktuj się z nami

booq Sp. z o.o.

Nowoczesne biuro rachunkowo-doradcze

 

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań,

Bazar Poznański

e-mail: biuro@booq.com.pl

tel.(fax): 61 623 32 62

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000647105 | NIP 7831750380 | REGON 365911517