NOWOCZESNE USŁUGI RACHUNKOWO-DORADCZE

Rozumiemy podejście firm rodzinnych i wychodzimy im naprzeciw

O nas

Rozumiemy istotę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych, w których tradycja zaczyna łączyć się z innowacyjnością. Jesteśmy przekonani, że aby osiągnąć sukces należy scalać indywidualną wartość każdej firmy, pasję twórczą właścicieli oraz rodzinną kulturę z potrzebami dynamicznie rozwijającego się rynku.

Żaneta Jujeczka-Sroka

Żaneta Jujeczka-Sroka

Prezes Zarządu

Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskała na specjalności Rachunkowość i Skarbowość.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania skonsolidowanymi działami księgowymi w krajowych i międzynarodowych grupach firm rodzinnych. Zdobyła również szerokie doświadczenie w realizacji procesów optymalizacyjnych w zakresie organizacji rachunkowości oraz wsparcia wdrożenia systemów IT.

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Członek Zarządu

Doktor habilitowany finansów. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu transakcji fuzj i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego.

Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Doradca podatkowy nr 12526.

Wiemy, że w miarę rozwoju rodzinnego majątku i biznesu coraz większe znaczenie dla właścicieli odgrywa właściwa i wiarygodna informacja finansowa oparta na sprawnym i nowoczesnym narzędziu informacyjnym jakim jest rachunkowość.

Podstawowe cele jakie przed sobą stawiamy to profesjonalne doradztwo, całościowa obsługa księgowa oraz wsparcie przy programowaniu procesów pozwalające nie tylko na sprawne i efektywne administrowanie, ale przede wszystkim pomnażanie majątku naszych Klientów.

Co nas wyróżnia

Długoletnie doświadczenie w biznesie, znajomość specyfiki działalności oraz potrzeb firm rodzinnych.

Wzorowa komunikacja, niezbędna informacja w odpowiedniej formie i czasie.

Elastyczne, nowoczesne i indywidualne podejście.

Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb, uwzględniając strukturę posiadanych aktywów oraz strategie dalszego rozwoju rodzinnego biznesu. Pamiętamy, że wpieranie firm rodzinnych to coś więcej niż klasyczne doradztwo biznesowe. Każda firma rodzinna jest inna i nie ma jednej recepty na jej problemy. A my jesteśmy gotowi te problemy dla naszych Klientów rozwiązać.

Oferta

BIEŻĄCE USŁUGI KSIĘGOWE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczenia i raportowanie podatkowe
 • Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo kadrowo-płacowe

RAPORTOWANIE WŁAŚCICIELSKIE

 • Opracowanie systemu raportowania zgodnego z potrzebami informacyjnymi Klienta
 • Przygotowanie bieżących raportów i sprawozdań

DORADZTWO W ZAKRESIE

RACHUNKOWOŚCI

 • Rachunkowość w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach naprawczych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych
 • Projektowanie dedykowanych procesów księgowych i rozwiązań ewidencyjnych
 • Zarządzanie procesami w księgowości

AKTUALNOŚCI

Biała lista podatników VAT

W ramach kontynuacji  działań uszczelniających system podatkowy Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie od 1 września bieżącego roku aktywnego wykazu przedsiębiorców krajowych zwanego białą listą podatników (BLP). W odróżnieniu od dostępnej obecnie na...

Obowiązkowy split payment oraz likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia dla niektórych branż od 1 listopada 2019 roku

Od 1 listopada 2019 roku zgodnie z udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów informacjami część przedsiębiorców zobowiązana będzie stosować mechanizm podzielonej płatności. Dla kogo obowiązek? Dotyczyć będzie on tych, którzy działają w tzw....

Dotkliwe zmiany w podatku VAT w zakresie split payment

Split payment obecnie jest dobrowolny i polega na tym, że płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Już od 1 września...

Najważniejsze zmiany w prawie pracy 2018/2019

W niniejszym opracowaniu prezentujemy zmiany w prawie pracy 2018/2019 związane z następującymi obszarami: stawki - wskaźniki, umowy okresowe, wypłata wynagrodzenia, dane osobowe, dokumentacja pracownicza, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe. 1....

Zmiany w ustawie CIT – preferencje dla podmiotów finansujących się kapitałem własnym

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami korzystniejszym, co do zasady, podatkowo rozwiązaniem dla podatników jest finansowanie działalności kapitałem obcym (np. kredytem bankowym, pożyczką). Koszty tego finansowania w postaci odsetek i innych opłat...

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych przewidziane na 2019 rok

W niniejszym wpisie przedstawiamy wybrane zmiany w podatkach dochodowych przewidziane na rok 2019 w podziale na zmiany ważne dla wszystkich podatników, dla pracodawców oraz dla przedsiębiorców. Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku ważne...

Planowane ograniczenia wydatków na firmowe samochody

Z odpowiedzi Piotra Walczaka, wiceministra finansów, na interpelację poselską nr 23527 wynika, że Ministerstwo Finansów planuje zmienić zasady rozliczania wydatków związanych z firmowymi samochodami, w tym użytkowanymi na podstawie umów leasingu, najmu i...

Nowy JPK

W 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK. Podstawowym atutem nowej struktury będzie to, że umożliwi przedsiębiorcom jednoczesne spełnienie obowiązku przekazania ewidencji VAT oraz deklaracji VAT. Obecnie przedsiębiorcy muszą...

Nowa instytucja – Rzecznik Praw Podatnika

Opublikowany pod koniec lipca projekt ordynacji podatkowej przewiduje powołanie instytucji rzecznika podatników. Szczegółowy katalog jego uprawnień ma zawierać odrębna ustawa. Rzecznik ma pełnić funkcję adwokata podatników wobec aparatu skarbowego, zbierać...

Przeniesienie majątku z firmy żony do firmy męża jest opodatkowane VAT

Tak uznał Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej ((interpretacja podatkowa nr 0115-KDIT1-2.4012.443.2018.1.AW). Zdaniem Dyrektora KIS czynność przeniesienia (darowania) koparko-ładowarki zakupionej przez żonę w ramach prowadzonej przez nią...

Skontaktuj się z nami

booq sp. z o.o.

Nowoczesne biuro rachunkowo-doradcze

 

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań,

Bazar Poznański

e-mail: biuro@booq.com.pl

tel.(fax): 61 623 32 62

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000647105 | NIP 7831750380 | REGON 365911517