Tak uznał Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej ((interpretacja podatkowa nr 0115-KDIT1-2.4012.443.2018.1.AW).

Zdaniem Dyrektora KIS czynność przeniesienia (darowania) koparko-ładowarki zakupionej przez żonę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej  (gdzie odliczono podatek przy zakupie) do działalności męża (podatnik zwolniony z VAT) będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów. Nie ma tu znaczenia, że w momencie zakupu przedmiot darowizny był ich wspólną własnością. W interpretacji wskazano na aspekt ekonomiczny czynności przeniesienia na męża prawa do rozporządzania sprzętem. Żona przekazując sprzęt do firmy męża, przenosi także prawo do dysponowania nim podobnie jak właściciel. Ponadto podkreślono, że kluczowym elementem determinującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tej czynności jest to, że przy  nabyciu  sprzętu żonie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.