Od 1 sierpnia wnioski przedsiębiorców, którzy mają problemy ze spłatą zadłużenia z tytułu składek, będą rozpatrywane w centrach umorzeń (CUM).

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Tak jak dotychczas wnioski o umorzenie zadłużenia lub ponowne rozpatrzenie sprawy będzie można składać w każdej placówce ZUS. Wyznaczony doradca ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za kontakt z przedsiębiorcą, zgromadzi materiał dowodowy, który przekaże do merytorycznego rozpatrzenia przez centrum umorzeń CUM. Wnioski będą rozpatrywane przez pracowników CUM, którzy nie mieli żadnego kontaktu z wnioskodawcą. ZUS wyjaśnia, że takie rozwiązanie zapewni ujednolicenie oceny podobnych przypadków oraz zwiększy transparentność rozpatrywania wniosków, czyli wszyscy dłużnicy będą traktowani jednakowo.