Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że podatnicy, którzy rozliczają straty nie muszą przechowywać dokumentów – ksiąg podatkowych przez 10 lat (Wyrok WSA w Warszawie z 25 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2982/17). Możliwość weryfikacji straty przez skarbówkę, zdaniem Sądu, kończy się wraz z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, czyli po 5 latach od kolejnego roku po uzyskaniu straty, a nie jak twierdzi fiskus po 10 latach.