Bieżące usługi księgowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPIR
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczenia i raportowanie podatkowe
 • Administracja kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń  
 

Doradztwo w zakresie rachunkowości 
i działalności gospodarczej
 • Doradztwo rachunkowe w procesach restrukturyzacyjnych firm lub grup kapitałowych 
 • Wsparcie przy projektowaniu  procesów księgowych i rozwiązań ewidencyjnych 
 • Wsparcie przy wyborze i wdrożeniu oprogramowania dla firm 
 • Opracowanie polityki rachunkowości  oraz innych instrukcji wewnętrznych 
 • Audyty stanu dokumentacji księgowej i wyprowadzanie błędów księgowych
 • Wsparcie podczas przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • Doradztwo w zakresie tworzenia skonsolidowanych działów księgowych

Raportowanie właścicielskie
 • Opracowanie systemu raportowania zgodnego z potrzebami informacyjnymi Klienta 
 • Przygotowanie bieżących raportów i sprawozdań